Vilken miljöklass är min bil? Den kompletta guiden

Tips
30 apr. 2024
|
3 min

En av de frågor många bilägare ställer sig är: "Vilken miljöklass är min bil?". Och det är kanske inte så konstigt, miljöklassen på din bil påverkar nämligen inte bara miljön utan också din plånbok och din möjlighet att nyttja bilen.

Många städer i Europa, inklusive Stockholm, har eller planerar att införa miljözoner där bara bilar som uppfyller vissa miljöklasser får köra.

Att ha en bil i en högre miljöklass kan också innebära lägre skatter och avgifter, eftersom många länder och städer strävar efter att gynna miljövänligare alternativ.

Sist men inte minst så kan miljöklassen påverka andrahandsvärdet på din bil, då köpare ofta föredrar bilar med lägre utsläpp (och skatt).


Vad är en miljöklass?


Miljöklassning av bilar är ett sätt att klassificera fordon baserat på hur skadliga de utsläpp bilen producerar är.

I Europa används Euroklass, som är en serie standarder för utsläpp som sträcker sig från Euro 1, införd 1992, till Euro 6 som infördes 2014.

Varje steg i klassificeringssystemet innebär striktare krav och därmed lägre utsläpp av föroreningar som kväveoxider (NOx), kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och partiklar.

I Sverige har vi även en frivillig klass som används för att ge skatteförmåner till fordon som har ett lägre utsläpp än vad som krävs enligt Euroklassen. Denna klass kallas kort och kort Miljöklass och anges tillsammans med ett årtal. Ju högre årtal, desto lägre utsläpp.

Sist men inte minst så finns det i Sverige specifika klasser för elbilar, hybrider och laddhybrider. Dessa bilar åtnjuter särskilda skatteförmåner för att främja en övergång från konventionella fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ.

För att kvalificera sig för dessa förmåner måste dessa fordon inte bara utnyttja alternativa drivmedel, utan de måste uppfylla de fastställda emissionskraven enligt någon av de gällande euroklasserna.

Genom att stödja användandet av fordon som drivs med renare teknik, arbetar Sverige aktivt för att minska sitt koldioxidavtryck och leda vägen mot en mer hållbar framtid.


Hur vet jag vilken miljöklass min bil tillhör?


Det enklaste sättet att ta reda på vilken miljöklass din bil tillhör är genom att söka på registreringsnumret i Transportstyrelsens fordonsregister. Informationen hittar du under punkterna "miljöklass", "utsläppsklass" och "euroklassning".

Du kan även titta i din bils registreringsbevis för att ta reda på vilken miljöklass din bil tillhör.
På sida 2 av ditt registreringsbevis hittar du teknisk information om din bil, inklusive dess miljöklassificering. 

För att identifiera vilken Euroklass din bil tillhör kan du titta på koden under utsläppskrav som finns angivet där. Denna kod startar med bokstaven E följt av en siffra, vilket visar din bils Euroklass. Till exempel, om koden är E5, innebär detta att din bil uppfyller kraven för Euro 5, medan E6 anger att den är klassad enligt Euro 6-standarden.


Vad kan jag göra om min bil har en låg miljöklass?


Om din bil har en lägre miljöklass och du är orolig för dess miljöpåverkan (eller din förmåga att köra i vissa områden), finns det flera alternativ.

För det första kan du överväga att byta bil till en nyare modell som uppfyller högre miljökrav.

Om det inte är ett alternativ kan vissa eftermarknadsåtgärder, som att installera en partikelfilter, hjälpa till att minska utsläppen. Det är även värt att regelbundet underhålla bilen för att säkerställa att den är så effektiv och ren som möjligt.


Sammanfattning


Att känna till vilken miljöklass din bil tillhör är viktigt för både miljöskäl och för att navigera i regelverken i olika regioner. 

Genom att köpa en bil med hög miljöklass eller förbättra din nuvarande bil kan du bidra till en renare miljö och möjligen även minska dina driftskostnader över tid. 

Så ta en titt i Transportstyrelsens fordonsregister eller i ditt registreringsbevis för att se var din bil står i kampen för en grönare framtid!
Inlägget uppdaterades senast 30 april 2024
Bli först med det senaste!
Få nyheter, tips och erbjudanden om elbilar och laddhybrider direkt till din inkorg.
Läs mer om hur Carla hanterar dina personuppgifter

Byt bil till en elbil eller laddhybrid

Värdera din inbytesbil och se hur mycket pengar du kan spara när du köper en ny.