Kvalitetsbilar
Så här gör vi redo våra bilar inför försäljning
Icons mobile
Icons

Vi lämnar ingenting åt slumpen

När du köper en bil hos oss på Carla kan du vara säker på att bilen är i bra skick. Våra tekniker granskar alla bilar med mikroskopisk precision och följer en kontrollista på 280+ punkter. Vi sparkar inte bara på däcken utan använder oss av vår upparbetade expertis och den senaste teknologin för att kunna hitta alla brister och skönhetsfläckar – även de som är omöjliga att se med blotta ögat.

Batteritest

Alla elbilar batteritestas

Så här fungerar vårt batteritest:
Vi börjar med att ladda batteriet fullt. Sedan kopplar vi in ett oberoende tredjepartstest från bolaget Aviloo. Vi installerar utrustningen och testar bilens batterihälsa på fem olika punkter, därefter jämförs datan mot ett fabriksnytt batteri. Resultatet ger en bra uppskattning på batteriets nuvarande kapacitet. Alla bilar vi säljer har bra batterihälsa och självklart följer ett battericertifikat med när du köper en elbil hos oss.
Om ett bilbatteri inte får godkänt i testet byter vi ut batteriet och testar det på nytt innan bilen läggs ut till försäljning. Obs – batterier är komplexa, och testerna skall endast ses som en indikation på skicket vid testtillfället.

Reparation

Tuffa kontroller för din trygghet

Innan vi lägger ut bilen till försäljning kontrollerar vi den på 280+ punkter i vår fullutrustade verkstad. Vi säkerställer att bilen inte har några mekaniska eller elektroniska fel och reparerar eventuella brister. Mindre skönhetsfel låter vi vara och visar istället upp dem i bilens beskrivning. Om bilen behöver besiktigas eller genomgå service inom en månad eller 300 mil, gör vi det också. Slutligen rekonditionerar vi bilen innan leverans.

Fotografering

Fotografering

När vi väl inspekterat och återställt varje bil, fotograferar vi bilen från alla möjliga vinklar som du sen kan hitta i bildgalleriet för varje bil. För oss är det även viktigt att visa eventuella brister, så du vet exakt vad du kan förvänta dig när din bil anländer.