Ordlista elbilar - Har du koll på branschspråket?

Köpguide
28 juni 2023
|
3 min

Elbil, EV eller BEV? Kärt barn har många namn. Att köpa en bil kan vara en riktig djungel. Inte minst de senaste åren, i och med elbilarnas - och laddhybridernas intåg på bilmarknaden. Nya förkortningar har i snabb takt blivit en del av av branschlingot och det är helt förståeligt om du ibland har svårt att hänga med i svängarna.

På Carla vill vi att varje bilaffär ska vara så trygg, smidig och enkel som möjligt - därför har vi tagit fram en komplett (nåja, så gott som) ordlista över vanliga ord och förkortningar som kan dyka upp när du letar efter din nästa elbil.A

AC-laddning
Alternativ strömförsörjning för att ladda elfordon med växelström.

AC
Alternating Current är en typ av elektrisk ström som periodiskt ändrar riktning och används i vägguttag och vanliga elnät.B


BEV
En förkortning för "Battery Electric Vehicle", vilket hänvisar till elfordon som drivs enbart av ett batteri och en elektrisk motor.

Bidi Charging
Tvåvägsladdning som möjliggör både laddning av och urladdning till elfordonets batteri från externa energikällor.

BMS
Battery Management System används för att övervaka och kontrollera batteriets drift och prestanda i elfordon.

Bränslecellsfordon
Elfordon som drivs med hjälp av bränsleceller som producerar elektricitet genom kemiska reaktioner mellan vätgas och syre.C


CCS & Chademo
Standarder för snabbladdning av elfordon. CCS (Combined Charging System) och Chademo är två olika snabbladdningsprotokoll.

CCS
Combined Charging System är en standard för snabbladdning som kombinerar AC- och DC-laddning i en enda laddkontakt.

Chademo
En japansk standard för snabbladdning av elfordon, vanligtvis används av fordon från japanska tillverkare som Nissan.D


DC-laddning
Direktströmsladdning används för att ladda elfordon med likström från en extern källa eller snabbladdningsstation.

DC
Direct Current är en typ av elektrisk ström som rör sig i en konstant riktning och används för att ladda batterier i elfordon.

Dynamisk lastbalansering
En teknik som optimerar fördelningen av elbelastning och resurser mellan flera laddstationer eller elfordon för att undvika överbelastning.

Dynamisk laststyrning
En process där elnätet övervakar och justerar elförbrukningen för att hantera förändringar i belastningen från elfordon eller laddstationer.E


Effekt
Mängden energi som används eller överförs per tidsenhet, vanligtvis mätt i kilowatt (kW) för elfordon.

Elbil
Ett fordon som drivs helt av elektricitet och har ingen förbränningsmotor.

Elfordon
Ett samlingsnamn för alla typer av fordon som drivs med elektricitet, inklusive elfordon och laddhybrider.

Elhybridfordon
Ett fordon som har både en elmotor och en förbränningsmotor och kan drivas med elektricitet eller fossila bränslen.

EPA
Environmental Protection Agency är en amerikansk myndighet som ansvarar för att reglera och övervaka miljörelaterade frågor.

EV
En förkortning för "Electric Vehicle" som hänvisar till fordon som drivs helt eller delvis av elektricitet.

EVSE
Electric Vehicle Supply Equipment syftar på utrustning och laddinfrastruktur som används för att ladda elfordon.F


FCEV
Fuel Cell Electric Vehicle är ett elfordon som använder bränsleceller för att producera elektricitet och driva fordonet.G


GOM
Guess-O-Meter är en funktion i elfordon som uppskattar återstående körsträcka baserat på befintlig laddning och körmönster.H


Hybrid
Ett fordon som kombinerar en förbränningsmotor med en elmotor för att driva fordonet och minska bränsleförbrukningen.I


ICE
Internal Combustion Engine syftar på förbränningsmotorer som används i konventionella fordon som drivs med fossila bränslen.K


kW
Kilowatt är en enhet för effekt, mätt i tusentals watt, och används för att mäta elfordonets ladd- och motorprestanda.

kWh
Kilowatt-hour är en enhet för energi, mätt i kilowattimmar, och används för att mäta elfordonets batterikapacitet och energiförbrukning.L


Laddbar bil
Ett samlingsnamn för alla typer av fordon som kan laddas med elektricitet, inklusive elfordon och laddhybrider.

Laddbox
En enhet eller anordning som används för att ansluta och reglera laddningen mellan elnätet och elfordonet.

Laddeffekt
Den hastighet med vilken elfordonet laddar, uttryckt i kilowatt (kW), och påverkas av laddströmmen och spänningen.

Laddhybrid
Ett fordon som har både en förbränningsmotor och en elmotor och kan laddas från en extern källa för att köra på enbart el under kortare sträckor.

Laddkurva
En grafisk representation som visar hur laddströmmen och laddningen förändras över tid under laddningsprocessen för ett elfordon.

Laddpunkt
En specifik plats eller anslutning där ett elfordon kan anslutas för laddning av batteriet.

Laddstation
En plats utrustad med laddpunkter där flera elfordon kan laddas samtidigt.

Laddstolpe
En fristående enhet som innehåller laddpunkter för elfordon och är vanligtvis placerad utomhus på allmänna platser eller parkeringsområden.

Litiumjonbatteri
En typ av batteriteknologi som vanligtvis används i elfordon på grund av dess höga energitäthet och prestanda.M


Mildhybrid
Ett fordon som har en elmotor som stöder förbränningsmotorn genom att bidra med extra kraft och bränsleeffektivitet, men kan inte köras enbart på el.N


NEDC
New European Driving Cycle är en testcykel som används för att mäta bränsleförbrukning och utsläpp i fordon enligt europeiska standarder.

Normalladdning
En laddningsmetod som används för att ladda elfordonets batteri med låg effekt under en längre tidsperiod, vanligtvis via ett vanligt vägguttag.O


OBC
On-Board Charger är en komponent i elfordonet som omvandlar växelström till likström för att ladda batteriet.

OPD
On-Board Diagnostics syftar på inbyggda system i elfordon som övervakar och diagnostiserar fordonets olika komponenter och system.

OTA
Over-the-Air innebär att uppdateringar eller programvaruförbättringar tillämpas på elfordonet trådlöst genom internetanslutning.P


Parallellhybrid
Ett fordon där både förbränningsmotorn och elmotorn kan driva fordonet samtidigt för att förbättra bränsleeffektiviteten och prestandan.

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle är en hybridbil som kan laddas från en extern källa och har både en förbränningsmotor och en elmotor.

Plug-in
En term som används för att beskriva elfordon eller hybrider som kan anslutas till en extern strömkälla för laddning av batteriet.R


Range extender
En extra kraftkälla, vanligtvis en förbränningsmotor, som används i elfordon för att förlänga den totala körsträckan genom att ladda batteriet under drift.

Regenerativ bromsning
En teknik som utnyttjar elfordonets elmotor för att omvandla rörelseenergi till elektrisk energi under bromsning och ladda batteriet.

Räckvidd
Den avstånd som ett elfordon kan köra på en fullständig laddning av batteriet innan det behöver laddas igen.

Räckviddsångest
En term som används för att beskriva den oro eller ångest som kan uppstå hos förare av elfordon på grund av rädslan för att batteriet ska ta slut och inte nå målet.SSeriell hybrid
Ett fordon där förbränningsmotorn endast används för att ladda elmotorns batteri och inte är direkt ansluten till drivningen av hjulen.

Semisnabbladdning
En laddningsmetod som ligger mellan normalladdning och snabbladdning i termer av effekt och laddningstid.

Supersnabbladdare
En typ av laddningsstation som kan leverera extremt höga effektnivåer för att ladda elfordonets batteri på mycket kort tid.

Snabbladdning
En laddningsmetod som levererar hög effekt för att snabbt ladda elfordonets batteri till en tillräcklig nivå på kort tid, vanligtvis vid snabbladdningsstationer.

SoC
State of Charge är en indikator som visar batteriets nuvarande laddningsnivå i ett elfordon.

SoH
State of Health beskriver det aktuella skicket och kapaciteten hos ett batteri i ett elfordon.

SuC
Supercharger är en snabbladdningsstation som är specifikt utformad för Tesla-elfordon och kan ladda upp batteriet mycket snabbt.T


TCO
Total Cost of Ownership är en beräkning av alla kostnader som är relaterade till att äga och använda ett fordon över dess livstid.

Typ 1-kontakt
En standardiserad laddkontakt för elfordon, även känd som J1772-kontakt, som används främst i Nordamerika och Japan.

Typ 2-kontakt
En standardiserad laddkontakt för elfordon, även känd som Mennekes-kontakt, som används främst i Europa.V


V2G
Vehicle-to-Grid möjliggör användning av elfordonets batteri för att bidra till elnätet genom att lagra och frigöra el vid behov.

V2H
Vehicle-to-Home möjliggör användning av elfordonets batteri för att förse hushållet med el vid strömavbrott eller vid hög efterfrågan.

V2L
Vehicle-to-Load möjliggör användning av elfordonets batteri för att driva externa enheter eller ladda upp andra enheter.

V2X
Vehicle-to-Everything är en övergripande term som omfattar alla former av kommunikation och interaktion mellan elfordon och dess omgivning.W

Wall box
En laddningsenhet som är installerad på väggen och används för att ansluta elfordon till elnätet för laddning av batteriet.

Watt
Enhet för effekt, mätt i watt (W), som används för att beskriva elfordonets ladd- och motorprestanda.

WLTP
Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure är en standardiserad metod för att mäta elfordonets bränsleförbrukning och utsläpp.
Inlägget uppdaterades senast 29 juni 2023
Bli först med det senaste!
Få nyheter, tips och erbjudanden om elbilar och laddhybrider direkt till din inkorg.
Läs mer om hur Carla hanterar dina personuppgifter

Våra elbilar till salu

Titta närmare på alla de elbilar och laddhybrider 
som just nu finns till försäljning. 
Kanske hittar du din nya drömbil redan idag?