Information om samtycke

På Carla AB (559277-3492) ("Carla", "vi", "oss", "vår") tar vi personlig integritet på allvar. Det innebär att vi respekterar din rätt till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter. Om du väljer att lämna ditt samtycke kan du känna dig trygg med att vi endast kommer att behandla dina personuppgifter på det sätt som vi beskriver i den här informationen. Du samtycker genom att att kryssa i en ruta i samband med att du lämnar kontakt- eller annan personlig information till oss.

Carla AB är personuppgiftsansvarig i förhållande till de personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke.Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.Ändamålet och behandlingens omfattning

Carla vill behandla dina personuppgifter för följande ändamål:


  1. Ditt samtycke krävs då vi kan komma att göra marknadsföring till dig, boka in personlig rådgivning, samt för att våra anslutna partners skall kunna kontakta dig för att sälja en bil, eller ingå avtal om leasing av bil.. För att uppfylla det ändamålet behöver vi E-post och/eller telefonnummer, samt vid personlig rådgivning även namn, som vi kommer att behandla genom att analysera (exempelvis för att ge dig relevant rådgivning eller kunna skicka erbjudanden till dig), eller överföra till partners som du aktivt valt att komma i kontakt med.


Samtycket är giltigt 6 månader.

Du avgör själv om du vill samtycka till att vi använder dina personuppgifter på det sättet vi har beskrivit.Du kan alltid återkalla ditt samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den eller de personuppgiftsbehandlingar som baserades på ditt samtycke. Observera att du kan endast återkalla ditt samtycke för framtida behandling av personuppgifter och inte för sådan behandling som redan skett.Kontakt

För mer information om hur du utövar dina rättigheter och hur du kontaktar oss se www.carla.se/integritetspolicy